Auteur'S Blog Over Financiële En Zakelijke

Modules voor boekhoudsoftware die uw bedrijf kunnen helpen


Boekhoudsoftware registreert en verwerkt boekhoudtransacties met behulp van modules die crediteuren, debiteuren en loonadministratie omvatten. Samen functioneren deze modules als een boekhoudkundig informatiesysteem. Hieronder vindt u een lijst met enkele van de gebruikelijke boekhoudmodules die beschikbaar zijn in boekhoudsoftwarepakketten. U kunt deze lijst gebruiken om te zien of een module nuttig kan zijn voor uw bedrijf en vervolgens te zoeken naar boekhoudsoftware met die module.

 • 01

  Grootboekmodule

  Accountant op een computer.

  Een grootboek is de centrale opslagplaats van de boekhouding en gegevens.

  Gemeenschappelijke functionaliteit van de grootboekmodule:

  • Het grootboek is het centrale punt voor boekhoudkundige informatie en ontvangt ingangen van andere modules, zoals crediteuren, debiteuren- en payroll-modules.
  • Het grootboek is de basis voor het maken van belangrijke financiële documenten, waaronder proefbalans, balans en winst- en verliesrekening.
  • Het grootboek wordt gebruikt om financiële transacties vast te leggen die niet in andere modules zijn geregistreerd.
  • Het grootboek creëert een spoor van informatie die voor controledoeleinden wordt gebruikt.

 • 02

  Rekeningschema module

  Een rekeningschema is een lijst met de rekeningen die door een bedrijf worden gebruikt in het boekhoudproces.

  Gemeenschappelijke functionaliteit van de module Rekeningschema

  • Het rekeningschema gebruikt een reeks codes om activa, inkomsten, uitgaven en het eigen vermogen te traceren door het boekhoudsysteem.
  • Het rekeningschema bepaalt het detailniveau van de gevolgde informatie en de rapporten gegenereerd door het boekhoudsysteem. De balansrekeningen worden doorgaans eerst vermeld, gevolgd door de resultatenrekeningen.
  • Het rekeningschema kan gebruikmaken van subcodering op de afdeling, locatie, project, financieringsbron, divisie, werkorder of activiteitenniveau om desgewenst gedetailleerdere informatie te verzamelen.

 • 03

  Proefbalansmodule

  Het proefsaldo is een lijst van alle rekeningen in het rekeningschema van het bedrijf die de saldi in elk van deze accounts op een bepaald moment vermelden.

  Gemeenschappelijke functionaliteit van de Trial Balance-module

  • Het evaluatiesaldo heeft het saldo voor elk account in het rekeningschema.
  • Het proefsaldo is nuttig omdat het de saldi van elk account voor en na eventuele aanpassingen toont. Niemand buiten de organisatie ziet echter de proefbalans.
  • Het proefsaldo wordt gebruikt om alle andere financiële overzichten te creëren, inclusief de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht.

 • 04

  Balansmodule

  Een balans wordt vaak omschreven als een "momentopname van de financiële toestand van een bedrijf".

  Gemeenschappelijke functionaliteit van de balansmodule

  • De balans geeft een overzicht van de activa, passiva en het eigen vermogen van de onderneming.
  • De balans toont ook hoe de activa van de onderneming worden gefinancierd, onder meer door het gebruik van contanten, aandelen of schulden.
  • De balans wordt gebruikt om rapporten over de cashflow en budgetten te maken en om andere financiële analyses van de financiële toestand van het bedrijf uit te voeren.

 • 05

  Debiteurenmodule

  Debiteuren zijn het geld dat klanten aan het bedrijf hebben.

  Gemeenschappelijke functionaliteit van de module Debiteurenadministratie

  • De debiteurenmodule behandelt de facturatie van klanten en de verwerking van klantbetalingen.
  • De debiteurenmodule wordt vaak gebruikt om facturen of facturen aan klanten te sturen.
  • De debiteurenmodule heeft vaak de mogelijkheid om deposito's op bankrekeningen te herkennen, zodat depositinformatie automatisch kan worden geüpload en toegepast op klantaccounts.
  • De hoofdbestanden bevatten klantinformatie, inclusief naam, adres en telefoonnummer.
  • In het rapport over debiteurenveroudering wordt al het geld dat de klant aan het bedrijf toekent getoond en kan worden getoond hoe lang het saldo van de klant uitstond.

 • 06

  Accounts Payable Module

  De crediteuren zijn het geld dat een bedrijf aan zijn verkopers verschuldigd is.

  Gemeenschappelijke functionaliteit van de module crediteurenadministratie

  • De module crediteurenadministratie houdt het geld bij dat te wijten is aan leveranciers, kortingen en betalingsvoorwaarden voor alle facturen.
  • Deze module kan door de computer gegenereerde cheques afdrukken naar leveranciers.
  • De crediteuren-masterbestanden bevatten leveranciersinformatie, inclusief naam, adres en telefoonnummer.

 • 07

  Point of Sale-module

  Het verkooppunt is de plaats waar een verkooptransactie plaatsvindt, die zich in een winkel, online of op een andere locatie kan bevinden.

  Gemeenschappelijke functionaliteit van de Point of Sale-module

  • De meeste kassasoftware heeft de mogelijkheid om over te zetten naar uw boekhoudsoftware en sommige daarvan, in realtime.
  • Door een geïntegreerde POS-module te gebruiken, vermijdt u om POS-transacties handmatig in de boekhoudsoftware in te voeren, waardoor fouten worden verminderd.
  • De POS-module helpt detailhandelaren om debiteuren- en grootboekboekingen op te splitsen tot het oorspronkelijke verkooppunt, inclusief de klant en het gekochte product.


 • Video Van De Auteur: Online boekhouden met Cash Software

  Gerelateerde Artikelen:

  ✔ - Is uw bedrijf oplosbaar, vloeibaar of levensvatbaar?

  ✔ - Wat zijn de verschillende soorten partnerschappen?

  ✔ - Wat is een SBA 7 (a) lening?


  Nuttig? Deel Dit Met Je Vrienden!