Auteur'S Blog Over Financiële En Zakelijke

Hoe gebruikt een bedrijf een winst- en verliesrekening?


Een winst- en verliesrekening (P & L), ook wel een winst- en verliesrekening genoemd, is een bedrijfsrapport dat het nettoresultaat weergeeft als het verschil tussen opbrengsten en kosten. Als een bedrijf een omzet heeft van $ 250.000 en kosten van $ 150.000, zou het nettoresultaat of de netto-opbrengst van de winst-en-verliesrekening $ 100.000 zijn.

Hoe ziet een winst- en verliesverklaring eruit?

De P & L-verklaring begint met een koptekst met de naam van de verklaring, de naam van het bedrijf en de einddatum van de periode waarin de verklaring betrekking heeft. Een typische periode kan een maand, een kwartaal of een jaar zijn. De tijdlijn zou kunnen luiden als volgt: "Voor de maand eindigend op 31 december 2017."

Het tweede deel van de verklaring toont het inkomen of de inkomsten voor de betreffende periode. Er kunnen aftrekposten worden gemaakt op het inkomen voor retouren of kortingen.

Het derde deel van de verklaring is een lijst van alle uitgaven van het bedrijf voor die periode. Uitgaven worden traditioneel vermeld in alfabetische volgorde, niet per bedrag.

Veel P & L-overzichten bevatten een vierde sectie die een berekening bevat van het percentage van elke uitgave tot het bruto-inkomen vóór kosten. Deze berekening kan handig zijn als u P & L-overzichten over een langere periode bekijkt. U kunt zien hoe de stijging of daling van de kosten van invloed is op het nettoresultaat als het percentage naar boven of naar beneden verandert en u kunt indien nodig aanpassingen doen.

Sommige P & L-verklaringen bevatten ook een verklaring over de vraag of contant of periodetoerekening werd gebruikt. De cashmethode omvat inkomsten wanneer deze feitelijk wordt ontvangen en uitgaven wanneer ze worden betaald, terwijl de methode op transactiebasis inkomsten omvat wanneer deze wordt verdiend, ongeacht of deze nog is ontvangen, en uitgaven wanneer ze zijn gemaakt.

Hoe wordt een winst- en verliesverklaring gebruikt door een bedrijf?

Een P & L-verklaring wordt door bedrijven op drie manieren gebruikt. Het wordt gebruikt als een van de jaarrekeningen in een bedrijfsplan met als doel de winst van het bedrijf in de loop van de tijd weer te geven. In dit geval kan de winst-en-verliesrekening een pro forma, geprojecteerd document zijn voor een aanvraag voor een zakelijke startlening.

Een P & L-verklaring kan ook worden gebruikt als een hulpmiddel voor een interne analyse van de gezondheid van het bedrijf. De percentages van elke uitgave ten opzichte van het bruto-inkomen zijn nuttig bij dit type analyse. Sommige P & L-verklaringen vergelijken cijfers voor verkopen en uitgaven met gebudgetteerde cijfers om aan te geven of de geprojecteerde doelen zijn bereikt.

P & L-verklaringen zijn ook nuttig voor belastingvoorbereiding. Een gedetailleerde P & L-verklaring kan voor een volledig jaar worden opgesteld, eindigend op de datum van het einde van het fiscale jaar, en wordt gebruikt door de belastingberouwer om de inkomsten en uitgaven voor de belastingaangifte van het bedrijf te berekenen. Veel bedrijven maken een V & W-verklaring die overeenkomt met de inkomsten- en uitgavencategorieën van Schema C, de belastingaangifte ingediend door eigenaren van kleine bedrijven als onderdeel van hun persoonlijke belastingaangifte.


Video Van De Auteur: Winst- en Verliesrekening: Hoe werkt de Winst- en Verliesrekening?

Gerelateerde Artikelen:

✔ - Meer informatie over directe en indirecte kosten in prijsbepaling

✔ - Een proefversie voorbereiden voor accounting

✔ - De 10 staten met de laagste kosten van levensonderhoud


Nuttig? Deel Dit Met Je Vrienden!