Auteur'S Blog Over Financiële En Zakelijke

Analyse van interviewgegevens en antwoorden op enquêtes


Marktonderzoek vereist soms dat een vrij groot aantal ideeën of attributen worden gesorteerd en geclassificeerd op basis van relaties of attributen. Vaak vragen marktonderzoekers consumenten, klanten of klanten om hun ideeën te organiseren. Soms zijn het de marktonderzoekers zelf die gegevens moeten classificeren. Drie manieren om kwalitatieve gegevens te organiseren en te analyseren, worden hier beschreven: affiniteitsdiagram, kaartsortering en constante vergelijking.

Affiniteitsdiagrammen

Affiniteitsdiagrammen worden voornamelijk gebruikt om informatie te verzamelen die tijdens een brainstormsessie is samengesteld. Problemen en oplossingen worden vaak "doorgewerkt" door een affiniteitsdiagram te gebruiken. Een affiniteitsdiagram is een manier om ideeën of attributen te ordenen. Het gebruik van een affiniteitsdiagram wordt ook wel de KJ-methode genoemd, naar Kawakita Jiro genoemd, die de methode in kwaliteitsverbeteringskringen populair maakte. Het maken van een affiniteitsdiagram is een proces in zes stappen.

  • Bepaal de reden om het proces te doen
  • Identificeer een logische reeks classificaties
  • Lijstfactoren met betrekking tot de classificaties
  • Plaats elke factor of idee onder een classificatie
  • Verminder de classificaties door te combineren en te vereenvoudigen
  • Analyseer het diagram - de totale groep classificaties

Card Sort is een low-tech manier om onderzoeksinzichten te verkrijgen

Card sort studies zijn gebruikt in psychologie en cognitie onderzoek sinds de militair geteste soldaten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig worden kaartsorteerstrategieën vaak gebruikt om de bruikbaarheid van software-architectuur te testen. Kaartsorteermethoden genereren informatie over hoe respondenten ideeën, constructies of producten associëren en groeperen. Als een kwalitatief proces helpt kaartsortering de ontwikkeling van inzichten te ondersteunen.

Om deel te nemen aan een activiteit voor het sorteren van kaarten, moeten respondenten ongesorteerde kaarten in groepen indelen. Ze kunnen ook worden gevraagd om de categorieën die ze maken te labelen. Er zijn twee versies van de activiteit voor het sorteren van kaarten: gesloten kaart sorteren en open kaart sorteren. In een open-kaartsorteeractiviteit maken respondenten hun eigen categorieën. Bij een gesloten kaartsoort worden respondenten gevraagd kaarten te sorteren in categorieën die vooraf door de marktonderzoeker zijn geïdentificeerd.

Kaartsortering is een zeer low-tech methode waarbij Post-It ™ -notities of indexkaarten worden gebruikt. Er zijn, zoals je zou kunnen raden, softwarepakketten die de creatie van activiteiten voor het sorteren van digitale kaarten ondersteunen. Kaartsortering kan worden uitgevoerd met individuele respondenten, met een kleine groep waarin gelijktijdig kaartsortering wordt uitgevoerd, of als een hybride activiteit waarbij respondenten individueel een kaartsortering uitvoeren en dan als een groep samenkomen om te bespreken hoe zij de taak hebben benaderd en hun uitkomsten.

Een kaartsorteeronderzoek produceert kwantitatieve gegevens in de vorm van een reeks similariteitsscores. De similariteitsscores zijn een maat voor de match voor verschillende paren kaarten. Als bijvoorbeeld een paar kaarten wordt gegeven en alle respondenten het paar kaarten in dezelfde categorie hebben gesorteerd, is de overeenkomstscore 100 procent. Als precies de helft van de respondenten de twee kaarten in dezelfde categorie sorteerde, maar de andere helft de kaarten in verschillende categorieën sorteerde, zou de gelijkheidsscore 50 procent zijn.

Het is interessant op te merken dat de kaartsorteringstechniek, die een kwalitatief onderzoeksproces is, is gebruikt om een ​​kwantitatieve techniek te vervangen die bekend staat als verkennende factoranalyse. De citatie voor deze studie is als volgt: Santos, G.J. (2006), "Kaartsorteertechniek als een kwalitatief substituut voor kwantitatieve verkennende factoranalyse," Bedrijfscommunicatie: een internationaal tijdschrift, 11 (3), 288-302.

Constante vergelijking voor het coderen van naturalistische onderzoeksgegevens

De constante vergelijkingsmethode is een bekende kwalitatieve onderzoeksmethode die voor het eerst is beschreven en verfijnd door naturalistische onderzoeksteams zoals Glaser & Strauss en Lincoln & Guba. De methode voor constante vergelijking wordt in vier fasen uitgevoerd: (a) gegevens vergelijken die van toepassing zijn op elke categorie, naarmate de categorieën verschijnen; (b) integratie van de categorieën en hun eigenschappen om de gegevensverzameling en dataruis te verminderen; (c) het verder afbakenen van de theorie op basis van gereduceerde gegevensverzameling; en (d) het schrijven van de theorie.

In tegenstelling tot kwantitatieve onderzoeksmethoden, waarin een hypothese wordt gegenereerd voordat het onderzoek zelfs begint, genereert de methode van constante vergelijking de theorie naarmate deze vordert. In plaats van een hypothese te hebben om het onderzoek te leiden, komen er thema's naar voren als de gegevens worden gecodeerd en geanalyseerd. Dit wordt naturalistisch onderzoek of een gefundeerde theorie genoemd. Vanwege de voortdurende opbouw van theorie door middel van analyse, begint de ontdekking van relaties als de eerste observaties worden geanalyseerd. Een proces van continue verfijning vindt plaats omdat de codering een integraal onderdeel is van de gegevensverzameling en gegevensanalyse.

De verhalende inhoud van interviews en open-end survey-vragen worden geanalyseerd op sleutelpatronen. De patronen worden geïdentificeerd, gecategoriseerd en gecodeerd om thema's te ontdekken. Een constant vergelijkingsproces is inductief onderzoek. Dat wil zeggen dat de categorieën en de betekenis van de categorieën eerder uit de gegevens komen dan dat ze aan de gegevens worden opgelegd voordat de gegevens zelfs worden verzameld of geanalyseerd.


Video Van De Auteur: JORDAN PERRIGAUD: L'ANALYSE

Gerelateerde Artikelen:

✔ - Productie routing in productie

✔ - Top Crowdfunding-sites voor atleten en sportteams

✔ - Asset basis


Nuttig? Deel Dit Met Je Vrienden!