Auteur'S Blog Over Financiële En Zakelijke

Aansprakelijkheidsbepalingen in bouwcontracten


Een schadevergoedingsovereenkomst beschermt u en staat anderen toe de kosten te dragen die gepaard gaan met schade. Een schadeloosstellingsovereenkomst vermindert uw bouwrisico's en kan een factor zijn bij het beheersen van uw totale juridische kosten.

Het is essentieel dat de overeenkomst zelf de soorten verliezen beschrijft die worden gedekt, inclusief juridische kosten. Sommige staten zijn niet voorstander van schadevergoedingsovereenkomsten en stellen beperkingen aan vrijwaringsclausules in bouwcontracten voor. Het is essentieel dat de overeenkomst de omvang en de omvang van de schadeloosstelling identificeert. Dit type overeenkomst werkt door de aannemer te beschermen onder een bepaalde transactie of reeks van evenementen, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Soorten clausules voor vrijwaring

Elke schadevergoedingovereenkomst moet worden voorbereid op het soort project dat wordt uitgevoerd. De meest voorkomende schadevergoedingsclausules zijn onder meer:

 • Brede vorm vrijwaring: Op grond van deze clausule is de schadeloossteller verantwoordelijk voor zijn nalatigheid en de nalatigheid van een derde partij. Dit betekent dat hij of zij aansprakelijk kan zijn voor de enige nalatigheid van de vrijwaring. In sommige staten, zoals Californië, kan de indemnitee geen schade vergoeden die is veroorzaakt door zijn enige nalatigheid of opzettelijk wangedrag jegens de indemnitor.
 • Tussenliggende vorm van overeenkomsten: Deze zet de schadevergoeding in de veronderstelling dat alle risico's verbonden zijn, maar niet als het risico de verantwoordelijkheid van de vrijgevige persoon is. Het is de geprefereerde clausule in de bouwsector en kan de eigenaar schadeloos stellen voor eventuele claims, veroorzaakt door nalatigheid of nalatigheden van de eigenaar. Het vereist alles-of-niets schadevergoeding.

 • Vergelijkende vormclausule: Deze vereist een vergelijking van nalatigheid. Onder deze clausule wordt de schadevergoeding verantwoordelijk gesteld voor het verlies veroorzaakt door hun gepaste acties. Dit type overeenkomst is gebaseerd op common law-principals die algemeen worden erkend in de Verenigde Staten. De schadevergoeding is niet aansprakelijk voor directe nalatigheid begaan door de schadeloossteller.
 • Werkgerelateerde clausule: Deze wordt zelden gebruikt en vereist geen nalatigheid of nalatigheid. Het hangt er alleen vanaf of de onderaannemer het werk uitvoerde.

 • Wederzijdse clausule: Deze past dezelfde standaard toe op elke partij, de schadevergoeding en de indemnitee.

Wanneer moet u schadevergoedingsclausule gebruiken?

Een vrijwaringsclausule kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Contractbreuk.
 • Aansprakelijkheid voor nalatigheid.
 • Compensatie als gevolg van letsel of schade aan eigendommen.
 • Claims voor verlies.
 • Alle soorten inbreuk op eigendommen.
 • Juridische kosten en aanverwante uitgaven.
 • Verlies van winst.
 • Belastingen en interesten verschuldigd door een contractant die bij ingebrekestelling wordt aangegeven.

Vrijwaringclausule Contractvormen

Het AIA-document A201, "Standaardvorm van overeenkomst tussen aannemer en onderaannemer", is een van de meest gebruikte clausules bij bouwcontracten. Op basis van de formulering identificeert het de aannemer als degene die verantwoordelijk is voor de bescherming van zijn onderaannemers en andere partijen die betrokken zijn bij het contract, inclusief agent, werknemers of een andere verbonden partij tegen claims, schade, verliezen en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot advocaten 'vergoedingen.

De onderaannemer moet de aannemer vrijwaren voor alle kosten en uitgaven die zijn gemaakt voor de sanering van materiaal en beheerd door de onderaannemer of wanneer de onderaannemer zijn verplichtingen niet nakomt. De uitzondering hierop is wanneer de actie te wijten is aan hun nalatigheid, dus zullen zij hun kosten en uitgaven moeten dekken.

Als u besluit ConsensusDOCS "Standaardovereenkomst tussen opdrachtnemer en onderaannemer", ConsensusDocs 750, te gebruiken, bent u ook gedekt met een vrijwaringsclausule zoals gespecificeerd in paragraaf 9.1.1 en 9.1.2.

Beide contractvormen beperken de verplichting van de onderaannemer om de aannemer schadeloos te stellen. Dit laatste formulier legt aanvullende vrijwaringsverplichtingen op die niet onder het AIA A201-formulier vallen.

Naast deze clausules is het essentieel om rekening te houden met alle andere verzekeringseisen. Als het mogelijk is, moet de contractant proberen zijn verantwoordelijkheden te beperken tot items die hij kan controleren en voor zaken waarvoor we verzekerd kunnen zijn. Soms is wederzijdse vrijwaring nodig, maar er moet een goed begrip en een precieze mate van verantwoordelijkheid worden opgesteld, zodat juridische adviseurs de situatie kunnen aanpakken. Op dat moment moet je leren hoe je een schadevergoedingsbrief schrijft.


Video Van De Auteur:

Gerelateerde Artikelen:

✔ - Hoe u de missie van uw non-profitorganisatie wettelijk kunt wijzigen

✔ - 3 Soorten subsidievoorstellen: welke moet u schrijven?

✔ - Crowdfunding


Nuttig? Deel Dit Met Je Vrienden!