Auteur'S Blog Over Financiële En Zakelijke

Iowa borg wetgeving voor verhuur

Leer de limieten en de veiligheidsvoorschriften in Iowa


Verhuurders in Iowa mogen een borg van hun huurders eisen bovenop de maandelijkse huur. Deze aanbetaling is toegestaan ​​volgens Iowa's verhuurder-huurder wet omdat het helpt om een ​​verhuurder te beschermen in het geval dat een huurder de huurovereenkomst schendt. De staat Iowa heeft specifieke regels met betrekking tot de borg die alle verhuurders moeten volgen. Hier zijn de limieten voor de borg en de voorschriften in de staat Iowa.

Is er een limiet voor de borg in Iowa?

Ja. In de staat Iowa kan een verhuurder niet meer dan twee maanden huur vragen als borg van een huurder. U moet echter altijd uw lokale gemeente of gemeente raadplegen om te bepalen of er aanvullende of andere regels zijn die op u van toepassing kunnen zijn.

Hoe moet je de borg in Iowa opslaan?

In Iowa moeten verhuurders de borg van een huurder apart plaatsen:

 • Bankrekening,
 • Spaarrekening,
 • Lening vereniging,
  • Of
 • Credit Union.

De instelling waar de rekening zich bevindt moet verzekerd zijn door de federale overheid. De borgsommen kunnen niet worden samengevoegd met andere fondsen van de verhuurder. Het account hoeft geen rente te verdienen, maar als het wel rente oplevert, is de rente op de aanbetaling gedurende de eerste vijf jaar van de huurperiode bij de verhuurder.

Is schriftelijke kennisgeving vereist na ontvangst van de borg in Iowa?

Nee. In de staat Iowa is een verhuurder niet verplicht om een ​​huurder een schriftelijke kennisgeving te sturen na ontvangst van de borg van de huurder.

Wat zijn enkele redenen waarom u de borg van een huurder in Iowa kunt houden?

In Iowa kan een verhuurder om de volgende redenen in staat zijn om inhoudingen af ​​te trekken van de borg van een huurder:

 • Onbetaalde huur
 • Schade als gevolg van normale slijtage en scheuren
 • Overige inbreuken op de leaseovereenkomst
 • Kosten gemaakt door het herstellen van het bezit van een eenheid waarvan een huurder heeft geweigerd zich over te geven

Is een doorloopinspectie vereist in Iowa?

Nee. Iowa verhuurders zijn niet verplicht om een ​​inspectie van de woning uit te voeren voorafgaand aan de verhuizing van een huurder.

Wanneer moet u de borg van een huurder in Iowa retourneren?

 • Wanneer:In de staat Iowa heeft een huurder een jaar de tijd om te verhuizen om de verhuurder een doorzendadres te bieden waar zijn of haar borg kan worden verzonden of om andere instructies te geven over hoe de borg kan worden afgeleverd. De verhuurder heeft 30 dagen na ontvangst van deze kennisgeving het gedeelte van de borg teruggegeven dat aan de huurder verschuldigd is.
 • Hoe:De verhuurder moet het deel van de aan de huurder verschuldigde borg verzenden naar het door de huurder opgegeven doorzendadres of moet andere redelijke instructies opvolgen die de huurder heeft gevraagd voor de levering.

 • Gespecificeerde verklaring:Als er inhoudingen op de borg zijn gedaan, moet de verhuurder een schriftelijke gespecificeerde verklaring opnemen waarin deze aftrekposten worden beschreven, inclusief de aard van eventuele schade en de geschatte kosten van reparatie.
  • Als een verhuurder nalaat een schriftelijke gespecificeerde lijst op te nemen binnen 30 dagen na verhuizing van de huurder en ontvangstinstructies te ontvangen, verbeurt de verhuurder zijn of haar recht op een deel van de borg van de huurder.
 • Geen leveringsinstructies:Als de huurder binnen één jaar na de verhuizing geen doorstuuradres of andere instructies verstrekt, wordt de borg het eigendom van de verhuurder.

 • Onrechtmatige inhouding:Als een verhuurder nalaat het gedeelte van de borg van de huurder dat aan de huurder verschuldigd is binnen 30 dagen na zijn verhuizing terug te geven en de leveringsinstructies van de huurder te ontvangen, kan de verhuurder aansprakelijk zijn voor het betalen van de werkelijke schade, een maximum van $ 200 in punitieve schadevergoeding en redelijke gerechtskosten en advocatenhonoraria.

Wat gebeurt er met de borg als u uw woning verkoopt?

In het geval dat u uw eigendom verkoopt of de eigendom anders van eigenaar verandert, is het uw verantwoordelijkheid om:

 1. Breng alle borgsommen over naar de nieuwe eigenaar van het onroerend goed nadat alle toegestane aftrekken zijn gedaan. Vervolgens moet u de huurder op de hoogte stellen van de naam van de nieuwe eigenaar, het adres van de nieuwe eigenaar en het bedrag dat wordt overgedragen. De huurder heeft 20 dagen na ontvangst van deze kennisgeving om het bedrag dat wordt overgemaakt te betwisten.
  1. Of
 2. Retourneer de waarborgsommen van de huurders, minus eventuele toegestane verminderingen, rechtstreeks aan de huurders.

Wat is de veiligheidstakwet van Iowa?

Als u geïnteresseerd bent in het bekijken van de tekst van de wet betreffende veiligheidsdeposito's in de staat Iowa, raadpleeg dan Iowa Code geannoteerd § 562A.12.


Video Van De Auteur: LighTech Motorcycle Racing Products

Gerelateerde Artikelen:

✔ - Hoe een geweldige vrijwilligerservaring te hebben

✔ - Tips voor het afwerken van gipsplaatverbindingen

✔ - Hoe u de beste huurder voor uw vakantiewoning kiest


Nuttig? Deel Dit Met Je Vrienden!