Auteur'S Blog Over Financiële En Zakelijke

Leer hoe het arbitrageproces werkt


Arbitrage klinkt als een term die je misschien een paar decennia geleden in een vakbondsvraag hebt gevonden, maar het komt steeds vaker voor in de zakenwereld. Je zult het altijd tegenkomen in arbeidsovereenkomsten, creditcardovereenkomsten en retailcontracten, dus het is goed om te weten wat het betekent en hoe arbitrage werkt. In het bijzonder hebt u mogelijk een verplichte arbitrageclausule in een contract gezien.

Het doel van arbitrage

Arbitrage is het proces waarbij een zakelijk geschil wordt voorgelegd aan een belangeloze derde partij voor oplossing. De derde partij, een arbiter, hoort de door beide partijen aangedragen bewijzen en neemt een beslissing. Soms is die beslissing bindend voor de partijen. Een kwestie bemiddelen is het voor een arbiter brengen. Een scheidsrechter is een toeschouwer, een getuige of een luisteraar.

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR), die wordt gebruikt in plaats van een rechtszaak in de hoop een geschil te beslechten zonder de kosten en tijd om naar de rechter te stappen. Geschillenbeslechting is een gerechtelijk proces dat een beslissing impliceert die bindend is voor beide partijen en een proces om de beslissing aan te vechten. De verschillen tussen arbitrage en rechtszaken omvatten de processen zelf en het resultaat van beslissingen over de geschillen.

Arbitrage wordt vaak verward met bemiddeling. Dit is een informeel proces waarbij een derde partij tussen de partijen wordt gebracht om een ​​geschil te helpen beslechten. Het bemiddelingsproces is niet bindend voor de partijen en de bemiddelaar hoort geen bewijs. De bemiddelaar ontmoet de partijen ter bespreking. De bemiddelaar probeert de partijen bij elkaar te brengen door middel van discussie en caucusering (een afzonderlijke discussie). Geschillen, arbitrage en bemiddeling zijn allemaal betrokken bij het beslechten van zakelijke geschillen.

Arbitragebeding

Typisch begint arbitrage wanneer twee partijen overeenkomen om hun geschil te regelen via arbitrage. De beslissing kan ook zijn genomen door de toevoeging van een arbitrageclausule aan een contract dat beide partijen hebben ondertekend. Een typische arbitrageclausule in een zakelijk contract kan er als volgt uitzien (van de American Arbitration Association):

Elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met dit contract, of de schending daarvan, zal worden beslecht door arbitrage die wordt beheerd door de American Arbitration Association op basis van zijn Commercial Arbitration Rules, en het oordeel over de door de scheidsrechter (s) gegeven uitspraak kan worden ingevoerd in elke rechtbank die jurisdictie heeft.

Arbitrage) is het proces waarbij een zakelijk geschil wordt voorgelegd aan een belangeloze derde partij voor oplossing. De derde partij, een arbiter, hoort de door beide partijen aangedragen bewijzen en neemt een beslissing. Soms is die beslissing bindend voor de partijen.

Een arbiter selecteren

Arbiters zijn geschoolde professionals met expertise op specifieke gebieden van arbitrage, waaronder werkgelegenheid, arbeid, constructie, commerciële en internationale geschillen. De American Arbitration Association onderhoudt een selectie van arbiters op deze en andere gebieden die de partijen kunnen gebruiken bij het selecteren van een arbiter.

Hoe het arbitrageproces werkt

Volgens de American Arbitration Association (AAA), hier is het algemene proces voor arbitrage.

  • Indiening en initiatie:Een arbitragezaak begint wanneer een partij een vraag tot arbitrage indient bij de AAA. De andere partij (de respondent) wordt op de hoogte gebracht door de AAA en er wordt een deadline gesteld voor een reactie.
  • Selectie van arbiters:De AAA werkt samen met de partijen om een ​​arbitrage te identificeren en te selecteren op basis van de criteria die door de partijen zijn bepaald.
  • Voorlopige hoorzitting:De arbiter voert een voorlopige hoorzitting met de partijen om de kwesties in de zaak te bespreken en procedurele zaken, zoals getuigen, deposities, het delen van informatie en andere zaken.

  • Informatie-uitwisseling en voorbereiding:De partijen bereiden zich vervolgens voor op presentaties en wisselen informatie uit.
  • hoorzittingen:Tijdens de hoorzitting kunnen beide partijen getuigenissen en bewijzen voorleggen aan de arbiter. Tenzij de zaak zeer complex is, is dit meestal de enige hoorzitting voor de arbiter.
  • Inzendingen na de hoorzitting:Na de hoorzitting kunnen beide partijen aanvullende documentatie overleggen, zoals toegestaan ​​door de arbiter.
  • De prijs:Ten slotte sluit de arbiter het dossier van de zaak en geeft een beslissing, inclusief een uitspraak, indien van toepassing.

Heb ik een advocaat nodig voor arbitrage?

Het is een algemene mythe dat advocaten niet zijn toegestaan ​​in het arbitrageproces. Iedereen heeft het recht om een ​​advocaat te hebben, maar dit is niet verplicht. U kunt een advocaat laten adviseren buiten de feitelijke arbitrageomgeving. Een van de voordelen van arbitrage is het vermijden van de kosten van het naar de rechtbank stappen, inclusief de kosten van het inhuren van een advocaat.

Wat kost arbitrage?

De arbitragekosten variëren op basis van de complexiteit en details van de zaak en het expertiseniveau dat u van de arbiter wilt. Meestal omvatten de kosten van arbitrage:

  • Een indieningsvergoeding bij een rechtbank
  • Administratieve kosten, voor papierwerk, etc.
  • Kosten van de arbiter op uur- of dagtarief.

Verplichte arbitrage

In de afgelopen jaren is het arbitrageproces op grotere schaal toegepast en gebruiken veel winkeliers, creditcardmaatschappijen en andere bedrijven verplichte arbitrage in hun contracten, waarbij wordt geëist dat klanten instemmen met arbitrage in plaats van met geschillen.

Waarom arbitrage populairder wordt

Hoewel arbitrage niet goedkoper of minder tijdrovend is dan procesvoering, hebben veel bedrijven arbitrageclausules die vaak bepalingen bevatten die ondertekenaars het recht ontzeggen om class action-rechtszaken na te streven, een andere enorme besparing voor bedrijven en werkgevers.


Video Van De Auteur: Hoe werkt de video-assistent?

Gerelateerde Artikelen:

✔ - Meerwaarden in de verkoop van een bedrijf

✔ - Een blik op het verschil tussen Accrual en Cash Basis Accounting

✔ - Een periodiek of eeuwigdurend voorraadsysteem kiezen


Nuttig? Deel Dit Met Je Vrienden!