Auteur'S Blog Over Financiële En Zakelijke

Marktsegmentatie


Bedrijven die een voordeel willen behalen ten opzichte van hun concurrenten, moeten hun klanten en hun unieke vereisten begrijpen. Door hun klanten op een hoger niveau te servicen dan hun klanten, kunnen bedrijven een concurrentievoordeel behouden en nieuwe klanten targeten. Marktsegmentatie is de identificatie van delen van de markt die anders zijn. Segmentatie geeft een bedrijf meer mogelijkheden om beter te voldoen aan de behoeften van zijn klanten. Niet alle klanten zijn echter hetzelfde en elk heeft unieke kenmerken en vereisten die mogelijk niet bij een andere klant te vinden zijn.

Vereisten voor marktsegmentatie

Sommige bedrijven negeren marktsegmentering en behandelen klanten gewoon hetzelfde. Bij marketing aan hun klanten richten deze bedrijven zich niet op specifieke groepen of marktsegmenten, maar hebben ze slechts één bericht.

Om bedrijven in staat te stellen hun marketing te richten, moeten zij unieke segmenten identificeren. Om de segmenten te identificeren, moeten bedrijven bepalen wat een marktsegment vormt. Er zijn verschillende criteria die kunnen worden gebruikt, zoals toegankelijkheid, homogeen, differentieerbaar en meetbaar. Een goede marktsegmentatie zal resulteren in een segment waarin klanten zoveel mogelijk gelijk zijn in het segment, en zo verschillend mogelijk tussen segmenten.

Geografische segmentering

Bedrijven kunnen een marktsegment creëren op basis van geografie. Geografische segmentering is zeer gunstig voor elk bedrijf. Het helpt een bedrijf om de markt te identificeren en te scheiden in segmenten op basis van taal, bevolking, klimaat en levensstijl.

Demografische segmentatie

Demografische segmentatie bestaat uit het verdelen van de markt in groepen op basis van variabelen zoals leeftijd, geslacht, gezinsgrootte, inkomen, beroep, opleiding, religie, ras en nationaliteit.

Psychografische segmentatie

Psychografische segmentatie verdeelt de markt in groepen op basis van sociale klasse, levensstijl en persoonlijkheidskenmerken. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat de soorten producten en merken die een individu koopt, de kenmerken en levenspatronen van die persoon weerspiegelen. Onderzoeken naar activiteiten, interesses en meningen zijn een hulpmiddel voor het meten van levensstijl.

Gedragssegmentatie

Gedrags segmentatie is gebaseerd op de daadwerkelijke klantkennis van bepaalde producten, hun gebruik van producten en hun reacties op bepaalde producten. Dit heeft het voordeel variabelen te gebruiken die nauw verwant zijn aan het product zelf.

Industriële marktsegmentering

In tegenstelling tot particuliere consumenten kunnen industriële consumenten worden gesegmenteerd op basis van minder kenmerken. Industriële markten kunnen worden gesegmenteerd op kenmerken zoals locatie, type bedrijf en aankoopkenmerken.

Bij het segmenteren van industriële klanten kan de locatie van een klant worden gebruikt om een ​​segment te definiëren. Dit kan belangrijk zijn voor verzending en leveringen. Klanten binnen een bepaald geografisch gebied kunnen vergelijkbare eisen stellen.

Klanten kunnen worden gesegmenteerd door het type bedrijf. Segmenten kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt op basis van bedrijfsgrootte, bedrijfstype of inkoopcriteria.

De aankoopkenmerken van klanten kunnen een segment definiëren. Kenmerken zoals inkoopvolume of inkoophistorie.


Video Van De Auteur: Marktsegmentatie en Positionering bij het Muziekgebouw aan het IJ (webcollege)

Gerelateerde Artikelen:

✔ - IRS standaard kilometerrating tot 2018

✔ - Een verklaring van tegen reclame

✔ - Een lijst met de beste PR-bedrijven voor Crowdfunding


Nuttig? Deel Dit Met Je Vrienden!