Auteur'S Blog Over Financiële En Zakelijke

Verantwoordelijkheden van een Construction Safety Officer


Een bouwveiligheidsfunctionaris zorgt ervoor dat bouwvakkers zich aan gevestigde beleidsregels en veiligheidsvoorschriften houden. Een veiligheidsfunctionaris voor de bouw kan extra taken en verantwoordelijkheden op zich nemen, maar hun primaire taak is het helpen veiliger bouwplaatsen te maken. Veiligheidsfunctionarissen voor de bouw werken nauw samen met de Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Veiligheidstrends in de bouw

De afgelopen jaren is er een trend voor aannemers en aannemers om meer aandacht te besteden aan veiligheidsgerelateerde zaken dan ooit tevoren. Het is een feit dat bedrijven die veiligheid omarmen beter presteren en een hoger retentiepercentage hebben in hun personeelsbestand. De toekomst van de bouw verschuift in de richting van augmented reality, 3D-modellen, BIM en andere technologieën die de manier waarop een veiligheidsbeambte op de werkplek interacteert kunnen veranderen. Alle technologie die in de bouw wordt gebruikt, helpt veiligheidsbeambten vroegtijdig te detecteren en zich bewust te zijn van mogelijk gevaar tijdens het planningsproces, waardoor mitigatie- en reactieplannen worden gecreëerd die de kans op ongelukken verkleinen.

Sommige bedrijven gebruiken drones of UAV om veiligheidsaudits en inspecties onmiddellijk uit te voeren, waardoor de veiligheidsfunctionaris "de volgende" kan zijn voor de persoon die de taak uitvoert.

Beleid en regelgeving Onderhoud

Veiligheidsfunctionarissen ontwikkelen, implementeren en handhaven beleid dat het risico op ongelukken vermindert. De veiligheidsfunctionaris bepaalt welk beleid nodig is en hoe deze kan worden gehandhaafd. De veiligheidsfunctionaris is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het beleid, het voldoen aan de nieuwste normen en het van tijd tot tijd instellen van nieuwe, naarmate er meer en nieuwere risico's worden ontdekt. Feiten tonen aan dat een veiligheidsmedewerker die voor uw bedrijf of een project werkt, de EMR van de werknemer met 37% kan verminderen en het personeelsverloop met bijna 79% kan verminderen.

Veiligheidsinspectie op locatie

De veiligheidsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het inspecteren van de locatieomstandigheden om te bepalen of er gevaren aanwezig zijn en om procedures en beleid vast te stellen om deze gevaarlijke situaties te overwinnen. De veiligheidsofficier zoekt naar defecte apparatuur, defecte gereedschappen en andere mogelijke gevaren, waarbij de nadruk ligt op de veiligheid van werknemers. De veiligheidsfunctionaris bepaalt welk type persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig is en zorgt ervoor dat werknemers weten hoe ze moeten werken en gereedschap en apparatuur moeten gebruiken.

Ongevallenonderzoek

De hoofdverantwoordelijkheid van de veiligheidsverantwoordelijke is om arbeidsongevallen te verminderen of te elimineren. Als zich echter een ongeval voordoet, zal de veiligheidsfunctionaris een veiligheidsonderzoek uitvoeren om de grondoorzaken vast te stellen, welke procedures mogelijk verkeerd zijn uitgevoerd en het bewijs verzamelen dat nodig is om de oorzaak van het ongeval te identificeren. Op basis van de onderzoeksresultaten zal de veiligheidsfunctionaris bevindingen en aanbevelingen documenteren die moeten worden opgevolgd om te voorkomen dat het ongeluk opnieuw gebeurt. Enkele van de meest voorkomende incidenten op de werkplek door veiligheidskantoren zijn gerelateerd aan:

 • Gebruik van defecte apparatuur en elektrische verlengsnoeren
 • Vermindering van het dodental tijdens sleuven graven en uitgraven
 • Vermindering van ongevallen en verhoging van de bescherming van werknemers bij het gebruik van bekistingen
 • Veiligheidsprocedures verbeteren bij het werken op daken en verhoogde oppervlakken

Construction Safety Officer Training

Een veiligheidsfunctionaris voor de bouw moet proactief zijn en de groep een stap voor blijven op het gebied van veiligheid en milieugevaren. Daarbij traint de officier alle werknemers en identificeert het speciale vereisten voor werknemers. De veiligheidsmedewerker geeft medewerkers training over veiligheidsonderwerpen die vereist zijn door de Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Deze omvatten brandpreventieplannen, machinebeveiliging en gevaarlijke materiaalbehandeling.

Record houden

De veiligheidsfunctionaris is ook verantwoordelijk voor het beoordelen en voldoen aan alle nationale en federale veiligheidsstandaardvereisten voor het bijhouden van gegevens. De veiligheidsfunctionaris dient ook het OSHA-formulier 300 in, dat een samenvatting is van alle letsels die hebben geleid tot verloren werktijd, beperkte taken of taakoverdrachten. Ze zorgen er ook voor dat de poster met de titel "Job Safety and Health: It's the Law" en andere documenten worden weergegeven op een goed zichtbare en toegankelijke plaats op de werkplek, zoals vereist door OSHA.

Verantwoordelijkheden Samenvatting

Een bouwveiligheidsmedewerker kan verantwoordelijk zijn voor de volgende taken:

 • Inspecteert de site om er zeker van te zijn dat deze een gevaarlijke omgeving is
 • Voert toolbox-vergaderingen uit
 • Is onderdeel van de projectveiligheidsraad en geeft leiding aan alle inspanningen om de veiligheid te vergroten
 • De veiligheidsfunctionaris beoordeelt en keurt alle veiligheidsplannen van onderaannemers goed
 • Controleert of letsellogboeken en rapporten zijn voltooid en zijn ingediend bij verwante overheidsinstanties
 • Controleert of alle gereedschappen en apparatuur voldoende en veilig zijn voor gebruik
 • Bevordert veilige praktijken op de bouwplaats
 • Dwingt veiligheidsrichtlijnen af
 • Traint en oefent oefeningen en oefeningen uit om noodsituaties te managen

 • Voert onderzoek uit naar alle ongevallen en bijna-ongevallen
 • Meldt aan betrokken autoriteiten zoals gevraagd of verplicht gesteld door regelgeving
 • Voert taakgevarenanalyses uit
 • Brengt indien nodig veiligheidsnormen en -beleid tot stand
 • Voert noodoefeningen uit
 • Let op voor de veiligheid van alle werknemers en beschermt hen tegen gevaarlijke situaties
 • Reageert op de veiligheidsproblemen van werknemers
 • Coördineert registratie en verwijdering van gevaarlijk afval
 • Dient als de link tussen staat en lokale agentschappen en aannemers

 • Ontvangt rapporten van en reageert op orders van inspecteurs van het ministerie van Arbeid
 • Organiseert OSHA gemandateerde tests en / of evaluaties van de werkplek door externe bureaus / consultants

Artikel Inhoudsopgave Ga naar sectie

Uitbreiden

 • Veiligheidstrends in de bouw

 • Beleid en regelgeving Onderhoud

 • Veiligheidsinspectie op locatie

 • Ongevallenonderzoek

 • Construction Safety Officer Training

 • Record houden

 • Verantwoordelijkheden Samenvatting


Video Van De Auteur: 2017 Environment and Safety Practices

Gerelateerde Artikelen:

✔ - Hoe maak je een vrijwilligershandboek voor je non-profitorganisatie

✔ - Hoe de bouwsector Big Data gebruikt

✔ - Hoe kun je millennial-kopers op eBay beter van dienst zijn?


Nuttig? Deel Dit Met Je Vrienden!