Auteur'S Blog Over Financiële En Zakelijke

Voorbeeldcontract voor professionele services


Bezit u of verkoopt u voor een servicebedrijf? Als je net begint, heb je misschien nog geen contract dat je kunt gebruiken met nieuwe klanten. Hier is een voorbeeld van een contract dat u kunt aanpassen aan uw eigen behoeften. Misschien wilt u een advocaat vragen het te controleren voordat u het gaat gebruiken, alleen maar om veilig te zijn.

Het overzicht

Dit is het overzicht van de overeenkomst die is gesloten tussen u (de bedrijfsexploitant) en de klant die u heeft ingeschakeld voor uw services in ruil voor een overeengekomen vergoeding. Hoewel het basiscontract hieronder alle belangrijke punten van het juridische document raakt, kan het worden afgestemd op elke klant die u behoudt, zodat er geen misverstand bestaat tussen u en uw klant.

De basiselementen en Verbiage van het contract

Dit is een contract afgesloten door [JE BEDRIJFSNAAM] (hierna te noemen "de aanbieder") gelegen te [JOUW ADRES], en [KLANTNAAM] (hierna te noemen "de klant") gevestigd op [ADRES KLANT], op deze datum, [DATUM].

De Klant verbindt de Aanbieder ertoe om diensten te verlenen zoals beschreven onder "Scope and Manner of Services." De aanbieder stemt er hierbij mee in de cliënt dergelijke diensten te bieden in ruil voor vergoeding, zoals beschreven onder 'Betaling voor verleende services'.

Scope en Manner of Services

Afhankelijk van uw bedrijf (en waarom de klant u heeft vastgehouden), geeft u hier de details van de opdracht op. Als u bijvoorbeeld een PR-bedrijf bent, zou u iets zeggen dat vergelijkbaar is met de onderstaande paragraaf.

[JE BEDRIJFSNAAM] gaat ermee akkoord te bieden[KLANTNAAM] met public relations in de vorm van een mediacampagne om de nieuwe Kale Coconut Smoothie te promoten op de markten van New York en Los Angeles. De campagne begint op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2017.[JE BEDRIJFSNAAM]stemt ermee in om persberichten, sociale mediaposten, e-nieuwsbrieven en gerichte e-communicatie te creëren voor gerichte journalisten op het gebied van voedsel en lifestyle bij print en elektronische media.[JE BEDRIJFSNAAM]zal bieden[KLANTNAAM] met een maandelijks rapport waarin de outreach en resultaten van de media worden geschetst.

Betaling voor geretourneerde services

[KLANTNAAM] Zal betalen[JE BEDRIJFSNAAM] voor services die worden weergegeven volgens het bijgevoegde betalingsschema, binnen [AANTAL] kalenderdagen van de datum op de[KLANTNAAM] factuur. moeten [KLANTNAAM] niet betalen van de[JE BEDRIJFSNAAM] het volledige bedrag gespecificeerd in elke factuur binnen [AANTAL] kalenderdagen na de factuurdatum, een late vergoeding gelijk aan [BEDRAG IN DOLLARS] wordt toegevoegd aan het verschuldigde bedrag en rente van [PERCENTAGE] per jaar verlopen vanaf de kalenderdag die volgt op de factuurdatum.

Toepasselijk recht

Dit contract wordt beheerst door de wetten van het district [PROVINCIE] in de staat van [STAAT] en eventuele toepasselijke federale wetgeving.

Ten aanzien van hun instemming met de bovenstaande voorwaarden, voegen de partijen of hun gevolmachtigde agenten hierbij hun handtekeningen toe:

(Gedrukte naam van klant of agent) (gedrukte naam van aanbieder of agent)

(Handtekening van klant of agent) (datum) (handtekening van aanbieder of agent) (datum)


Video Van De Auteur: JFK Assassination Conspiracy Theories: John F. Kennedy Facts, Photos, Timeline, Books, Articles

Gerelateerde Artikelen:

✔ - Startup Financiering voor jonge ondernemers in Canada

✔ - The Life of Music Mogul Simon Cowell

✔ - Thuis gebaseerde zakelijke ideeën voor thuisblijvers Ouders


Nuttig? Deel Dit Met Je Vrienden!