Auteur'S Blog Over Financiële En Zakelijke

Wanneer een verhuurder kan huurder's Rental invoeren in Arkansas

Rechten van een huurder


In Arkansas hebben verhuurder en huurders bepaalde rechten op het huurobject onder de wetgeving van de verhuurder. Een belangrijke reeks regels betreft het recht van een verhuurder om het appartement van de huurder binnen te gaan. Leer de redenen waarom een ​​verhuurder een appartement van een huurder in Arkansas kan betreden en de kennisgeving die de verhuurder moet geven voordat hij dit doet.

Kennisgeving vóór ingangsvereisten in Arkansas

De Arkansas-code bepaalt dat een verhuurder een "redelijke kennisgeving" moet geven voordat hij / zij het appartement van een huurder betreedt. Het wordt beschouwd als kennisgeving als de huurder op de hoogte is van de bedoelingen van de verhuurder.

Schriftelijke kennisgeving kan aan de huurder worden gedaan door beide handen de kennisgeving aan de huurder te bezorgen of door de kennisgeving per aangetekende of gecertificeerde post naar de huurder te sturen. In bepaalde gevallen kan een telefoontje, sms of e-mail ook als kennisgeving dienen zolang de verhuurder reden heeft om aan te nemen dat de huurder de kennisgeving heeft ontvangen.

Hoeveel de verhuurder moet geven

De wetgeving van de eigenaar van een Arkansas-huurder vermeldt niet de specifieke hoeveelheid tijd die als een redelijke kennisgeving wordt beschouwd. Voor staten die de duur van een redelijke termijn bepalen, is meestal een opzegtermijn van 24 uur tot 48 uur vereist voordat een verhuurder kan binnenkomen. Een verhuurder van Arkansas moet in hun rechten zijn als ze een huurder een soortgelijke kennisgeving sturen.

Uren wanneer een landeigenaar van Arkansas kan binnengaan

Hoewel de Arkansas-code geen specifieke uren vermeldt wanneer een verhuurder het appartement van een huurder mag betreden, kan een verhuurder niet binnenkomen wanneer hij of zij dat wil. Over het algemeen kan een verhuurder tijdens normale kantooruren een eenheid van een huurder betreden. Deze zouden tussen 8 A.M in de ochtend en 6 P.M. 's nachts.

Er zijn twee uitzonderingen bij het invoeren tijdens normale kantooruren:

 • Spoedgevallen: In het geval van een noodsituatie kan een verhuurder op elk moment van de dag of de nacht het appartement van een huurder betreden.
 • Wederzijds overeengekomen op tijd: Als de verhuurder en de huurder een tijd hebben afgesproken dat de verhuurder het appartement binnenkomt buiten de normale kantooruren, kan de verhuurder het appartement binnengaan op dit tijdstip van de dag of de nacht.

Wettige redenen waarom een ​​verhuurder een huurderswoning kan betreden

De Arkansas-code geeft een overzicht van de redenen waarom een ​​verhuurder toegang heeft tot het appartement van een huurder. Ze bevatten:

 • De eigenschap inspecteren
 • Noodzakelijk of overeengekomen zijn bij reparaties, decoraties, aanpassingen of verbeteringen
 • Om noodzakelijke of overeengekomen diensten te leveren
 • Onderzoeken van inbreuken op de leaseovereenkomst
 • Mogelijke criminele activiteit onderzoeken
 • Om de eenheid aan potentiële huurders te tonen
 • Om de eenheid aan potentiële kopers, aannemers of andere personen te tonen met zakelijk belang in de woning
 • In noodsituaties

Redenen dat een huurder uit Arkansas huurders kan ontzeggen

Als een verhuurder een redelijke opzegging heeft gedaan en de eenheid van de huurder binnenkomt voor een wettelijk toegestane reden, kan de huurder de toegang van een verhuurder meestal niet weigeren. Het is onwettig voor een huurder om te proberen de toegang van een huisbaas te ontzeggen door de sloten op hun deur te veranderen zonder toestemming van de verhuurder.

Het kan een huurder worden toegestaan ​​om de vermelding van een verhuurder te weigeren als:

 • Verhuurder gaf geen goede kennisgeving- Als de verhuurder de huurder niet op de hoogte heeft gebracht, kan de huurder de toegang tot de verhuurder weigeren. Als een verhuurder bijvoorbeeld de huurder vraagt ​​om binnen vijf minuten het appartement van de huurder aan een toekomstige huurder te laten zien, kan de huurder de toegang weigeren omdat de verhuurder niet op de hoogte is gesteld.
 • De huurder lastigvallen- Een huurder kan een huisbaas toegang tot zijn eenheid ontzeggen als de eigenaar probeert binnen te komen om de huurder lastig te vallen.

Redenen dat een verhuurder zonder kennisgeving kan binnentreden

 • Noodsituaties- In noodsituaties hoeft een verhuurder geen kennisgeving te doen om het appartement van een huurder te betreden. In deze situaties komt de verhuurder het appartement binnen om de veiligheid van alle huurders in het pand te beschermen. Een voorbeeld van een noodsituatie is een burst-waterpijp die het appartement van een huurder overspoelt.
 • Gezondheid en veiligheid Als een verhuurder de huurder bovendien op de hoogte heeft gebracht dat er een probleem is met de gezondheid en veiligheid dat de huurder moet oplossen en de huurder het probleem niet binnen 14 dagen oplost of beantwoordt, heeft de verhuurder het recht om de eenheid van de huurder binnen te gaan. zonder extra kennisgeving en omdat het werk gedaan moet worden.

Verhuurder heeft gelijk als huurder wettelijke toegang niet toestaat

Als een huurder een rechtmatige eigenaar de toegang tot hun appartement ontzegt, kan de verhuurder een rechterlijke uitspraak krijgen om toegang te krijgen tot het appartement. De verhuurder kan ook recht hebben op een schadevergoeding en een redelijke advocaatsprijs.

Wet op de verhuurder van Arkansas

Raadpleeg de Arkansas-code met annotaties §§ 18-17-303, 18-17-602, 18-17-702 en 18-17-705 om de wet van Arkansas op de toegang tot de huisbaas te bekijken.


Video Van De Auteur:

Gerelateerde Artikelen:

✔ - Verhoog eBay-winst met PayPal Micropayments

✔ - Ray Kroc en het McDonald's fenomeen

✔ - Definitie en typen franchisecontract


Nuttig? Deel Dit Met Je Vrienden!